Permalink

Thông thường liên kết cố định sẽ được Blogspot tự động tạo ra dựa trên tiêu đề của bài viết. Tuy nhiên nếu tiêu đề bài viết chứa các ký tự tiếng Việt thường hay mắc lỗi thiếu chữ, ví dụ bạn có tiếu đề bài viết như "Bài đăng trên blog này thật nhàm chán và chẳng có ý nghĩa gì cả" thì blogspot sẽ tạo cho ta đường link như sau "bai-ang-tren-blog-nay-that-nham-chan-va", như vậy đã mất đi chữ "d" làm cho nó không đúng ý nghĩa và nội dung không đầy đủ sẽ làm ảnh hưởng đến các công cụ tìm kiếm

Chính vì thế chúng ta khi viết bài phải sử dụng chức năng Liên kết cố định tùy chỉnh

Công cụ hỗ trợ tạo liên kết cố định

Để hỗ trợ không làm mất nhiều thời gian của bạn khi tạo liên kết cố định mình chia sẻ công cụ bên dưới. Bạn chỉ việc nhập tiêu đề bài viết vào và công cụ sẽ đếm ký tự bài viết sao cho không quá 66 ký tự đồng thời tự tạo ra liên kết cố định chuẩn0/Đăng Nhận Xét/Nhận Xét