Liên Hệ

Mọi thắc mắc, báo lỗi nội dung hoặc đóng góp ý kiến về Blog, hãy gửi cho mình tại đây. Mình sẽ cố gắng xem xét và trả lời hết từng thư một cho các bạn sớm nhất có thể (không quá 24h).

Bạn có thể liên hệ với tôi theo các cách sau:

  • Địa chỉ Email: ngylduy@gmail.com
  • Facebook: Duy
  • Số điện thoại: 0833.547.485
Liên hệ theo Form:

contact-form

0/Đăng Nhận Xét/Nhận Xét