Share miễn phí bộ Font Awesome Pro cho Website mới nhất 5.11.1

Share miễn phí bộ Font Awesome Pro cho Website mới nhất 5.10.2
Font Awesome là một thư viện chứa các font chữ ký hiệu hay sử dụng trong website. Font chữ ký hiệu ở đây chính là các icons mà ta thường hay sử dụng trong các layout website.

Trong một layout website thường sẽ có những ICON giúp website đẹp và thân thiện hơn, và ngoài ra các ICON đó còn có tác dụng điều hướng người dùng.

Trước đây để tạo các ICON đó ta phải thực hiện cắt chúng ra từ file PSD và dùng CSS để gán background hoặc dùng thẻ img để đưa ICON đó vào. Tuy nhiên hiện nay chúng ta đã có giải pháp khác đó là sử dụng Symboy Font (font chữ kiểu ký hiệu). Hiện nay có nhiều thư viện Symboy Font nhưng mạnh nhất và hay sử dụng nhất là Font Awesome vì nó đơn giản và dễ sử dụng.

Font Awesome được xây dựng thành nhiều định dạng file font khác nhau như file otf, eot, ttf, woff, svg, … Vì vậy bạn dễ dàng đưa vào sử dụng và hầu hết các hệ điều hành máy tính hiện nay đều chạy được.

Ngoài các icons thông thường ra thì bạn có thể tạo các icons động bằng cách kết hợp với CSS3 như trong ví dụ mình đã demo ở trên.

Font Awesome hoạt động hầu hết ở các trình duyệt hiện đại hiện hay. Tuy nhiên với các phiên bản cũ IE7 thì nó không hỗ trợ nữa vì IE7 được coi như đã chết.

Nếu bạn sử dụng Bootstrap để xây dựng CSS cho website thì sẽ dễ dàng nhận thấy sự cần thiết của Font Awesome bởi vì chúng kết hợp với nhau khá là tốt và tạo ra các sản phẩm khá là bắt mắt.

Cài đặt Font Awesome

Cách sử dụng

Đối với icon bình thường
Các bạn chỉ cần truy cập đường dẫn https://fontawesome.com/icons chọn icon muốn dùng và sao chép rồi dán vào website.
Đối với Duotone Icons mới nhất.
Cũng như các anh em của nó Duotone Icons sử dụng class fad làm prefix. Bạn có thể truy cập https://fontawesome.com/icons?d=gallery&s=duotone để lấy list icon cũng như code

Basic markup

<div class="fa-3x">
<i class="fad fa-camera"></i> <!-- a duotone style camera icon -->
<i class="fad fa-fire-alt"></i> <!-- a duotone style fire-alt icon -->
<i class="fad fa-bus-alt"></i> <!-- a duotone style bus-alt icon -->
<i class="fad fa-fill-drip"></i> <!-- a duotone style fill-drip icon -->
</div>

Swapping Layer Opacity

Bạn có thể đảo ngược opacity bằng việc sử dụng thêm class fa-swap-opacity
<div class="fa-3x">
<i class="fad fa-camera"></i> <!-- a duotone style camera icon -->
<i class="fad fa-camera fa-swap-opacity"></i> <!-- a duotone style camera icon with swapped opacity -->

<i class="fad fa-fire-alt"></i> <!-- a duotone style fire-alt icon -->
<i class="fad fa-fire-alt fa-swap-opacity"></i> <!-- a duotone style fire-alt icon with swapped opacity -->

<i class="fad fa-bus-alt"></i> <!-- a duotone style bus-alt icon -->
<i class="fad fa-bus-alt fa-swap-opacity"></i> <!-- a duotone style bus-alt icon with swapped opacity -->
</div>

Changing Opacity

FA sử dụng 2 biến --fa-primary-opacity (default 1)--fa-secondary-opacity (default .4) cho Duotone Icons. Bạn có thể thay đổi chúng bằng việc sử dụng style như sau
<div class="fa-3x">
<i class="fad fa-bus-alt" style="--fa-primary-opacity: 0.20"></i> <!-- primary layer's opacity set to 20% -->
<i class="fad fa-bus-alt" style="--fa-primary-opacity: 0.40"></i> <!-- primary layer's opacity set to 40% -->
<i class="fad fa-bus-alt" style="--fa-primary-opacity: 0.60"></i> <!-- primary layer's opacity set to 60% -->
<i class="fad fa-bus-alt" style="--fa-primary-opacity: 0.80"></i> <!-- primary layer's opacity set to 80% -->
<i class="fad fa-bus-alt" style="--fa-primary-opacity: 1.0"></i> <!-- primary layer's opacity set to 100% -->
</div>

Coloring Duotone Icons

Tương tự FA sử dụng 2 biến --fa-primary-color--fa-secondary-color để chỉ định màu sắc cho 2 icon, trong trường hợp bạn muốn custom có thể sử dụng như sau
<div class="fa-3x">
<i class="fad fa-bus-alt" style="--fa-primary-color: gold;"></i> <!-- primary layer color defined -->
<i class="fad fa-bus-alt" style="--fa-primary-color: orangered;"></i> <!-- primary layer color defined -->
<i class="fad fa-fill-drip" style="--fa-secondary-color: limegreen;"></i> <!-- secondary layer color defined -->
<i class="fad fa-fill-drip" style="--fa-secondary-color: rebeccapurple;"></i> <!-- secondary layer color defined -->
<i class="fad fa-battery-full" style="--fa-primary-color: limegreen; --fa-secondary-color: dimgray;"></i> <!-- secondary + primary layer color defined -->
<i class="fad fa-battery-quarter" style="--fa-primary-color: orange; --fa-secondary-color: dimgray;"></i> <!-- secondary + primary layer color defined -->
</div>

Kết hợp các biến

Bạn cũng có thể sử dụng kết hợp các biến để custom theo ý thích
<div class="fa-3x">
<i class="fad fa-book" style="--fa-primary-color: lightseagreen; --fa-secondary-color: linen; --fa-secondary-opacity: 1.0;"></i>
<i class="fad fa-book-spells" style="--fa-primary-color: mediumpurple; --fa-secondary-color: linen; --fa-secondary-opacity: 1.0;"></i>
<i class="fad fa-book-medical" style="--fa-primary-color: crimson; --fa-secondary-color: linen; --fa-secondary-opacity: 1.0;"></i>
<i class="fad fa-book-user" style="--fa-primary-color: peru; --fa-secondary-color: linen; --fa-secondary-opacity: 1.0;"></i>

<i class="fad fa-toggle-off" style="--fa-primary-color: white; --fa-secondary-color: gray; --fa-secondary-opacity: 1.0;"></i>
<i class="fad fa-toggle-on" style="--fa-primary-color: dodgerblue; --fa-secondary-color: white; --fa-secondary-opacity: 1.0;"></i>

<i class="fad fa-file-plus" style="--fa-primary-color: white; --fa-secondary-color: limegreen; --fa-secondary-opacity: 1.0;"></i>
<i class="fad fa-file-exclamation" style="--fa-primary-color: white; --fa-secondary-color: gold; --fa-secondary-opacity: 1.0;"></i>
<i class="fad fa-file-times" style="--fa-primary-color: white; --fa-secondary-color: tomato; --fa-secondary-opacity: 1.0;"></i>
</div>

Custom thông qua CSS Internal


<style>
.theme-ravenclaw {
--fa-secondary-opacity: 1.0;
--fa-primary-color: rgb(4, 56, 161);
--fa-secondary-color: rgb(108, 108, 108);
}
</style>

<div class="fa-3x">
<i class="fad fa-hat-wizard theme-ravenclaw"></i>
<i class="fad fa-flask-potion theme-ravenclaw"></i>
<i class="fad fa-wand-magic theme-ravenclaw"></i>
<i class="fad fa-scarf theme-ravenclaw"></i>
<i class="fad fa-book-spells theme-ravenclaw"></i>
</div>

Sử dụng với pseudo

Với pseudo code css có vẻ hơi dài nhưng cũng rất cần thiết cho một số trường hợp nhất định

<i class="duotone-pseudo"></i>
<style>
.duotone-pseudo {
font-size: 100px; /* for demo */

position: relative; /* important */
font-family: 'Font Awesome 5 Duotone'; /* important */
font-weight: 900;
font-style: normal; /* important when using i tag */
}
.duotone-pseudo:before {
color: rgb(255,11,11);
position: absolute; /* important */
content: "\f55e";
}
.duotone-pseudo:after {
color: rgb(105,105,105);
content: "\10f55e"; /* important */
}
</style>
Hết rồy đó. ^^ Source: hung1001.com

0/Đăng Nhận Xét/Nhận Xét

Mới hơn Cũ hơn