Tổng hợp các phím tắt cần biết khi sử dụng công cụ Google Docs

Nhờ sở hữu tính di động và có thể hoạt động trên nhiều loại thiết bị khác nhau, Google Docs dần trở thành một công cụ không thể thiếu đối với nhân viên văn phòng.
Tổng hợp các phím tắt cần biết khi sử dụng công cụ Google Docs
Tuy nhiên, để giúp cải thiện hiệu quả công việc và giảm bớt thời gian thực hiện thao tác thủ công, mình đã tổng hợp lại danh sách tất cả những phím tắt mà bạn cần biết khi sử dụng công cụ này nhé.

Các phím tắt nổi bật nhất trong Google Docs

1/ ĐẾM KÝ SỐ KÝ TỰ

 • Mac: Command + Shift + C
 • PC: Control + Shift + C
Tổng hợp các phím tắt cần biết khi sử dụng công cụ Google Docs

2/ TẠO KÝ TỰ ĐẶC BIỆT (1)

 • Mac: Command + .
 • PC: Control + .
Tổng hợp các phím tắt cần biết khi sử dụng công cụ Google Docs

3/ TẠO KÝ TỰ ĐẶC BIỆT (2)

 • Mac: Command + ,
 • PC: Control + ,
Tổng hợp các phím tắt cần biết khi sử dụng công cụ Google Docs

4/ BẮT ĐẦU MỘT DANH SÁCH ĐƯỢC ĐÁNH SỐ

 • Mac: Command + Shift + 7
 • PC: Control + Shift + 7
Tổng hợp các phím tắt cần biết khi sử dụng công cụ Google Docs

5/ BẮT ĐẦU MỘT DANH SÁCH ĐƯỢC GẠCH ĐẦU DÒNG

 • Mac: Command + Shift + 8
 • PC: Control + Shift + 8
Tổng hợp các phím tắt cần biết khi sử dụng công cụ Google Docs

6/ XUẤT NHANH TÀI LIỆU DƯỚI DẠNG PDF

 • Mac: Command + P
 • PC: Control + P
Tổng hợp các phím tắt cần biết khi sử dụng công cụ Google Docs

7/ MỞ DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ CÁC PHÍM TẮT HỖ TRỢ TRONG GOOGLE DOCS

 • Mac: Command + /
 • PC: Control + /
Tổng hợp các phím tắt cần biết khi sử dụng công cụ Google Docs

8/ CHÈN LINK NHANH VÀO NỘI DUNG VĂN BẢN ĐƯỢC CHỌN

 • Mac: Command + K
 • PC: Control + K
Tổng hợp các phím tắt cần biết khi sử dụng công cụ Google Docs

9/ TĂNG CỠ CHỮ

 • Mac: Command + Shift + .
 • PC: Control + Shift + .
Tổng hợp các phím tắt cần biết khi sử dụng công cụ Google Docs

10/ GIẢM CỠ CHỮ

 • Mac: Command + Shift + ,
 • PC: Control + Shift + ,
Tổng hợp các phím tắt cần biết khi sử dụng công cụ Google Docs

11/ CHUYỂN NHANH ĐẾN ĐẦU HOẶC CUỐI TRANG

 • Mac: Command + Mũi tên Up/Down
 • PC: Control + Mũi tên Up/Down arrow
Tổng hợp các phím tắt cần biết khi sử dụng công cụ Google Docs

Toàn bộ phím tắt trong Google Docs

CÁC LỆNH CƠ BẢN:

 • Cắt nội dung: PC: Ctrl + X | Mac: Command + X
 • Sao chép: PC: Ctrl + C | Mac: Command + C
 • Dán nội dung: PC: Ctrl + V | Mac: Command + V
 • Dán không kèm định dạng gốc: PC: Ctrl + Shift + V | Mac: Command + Shift + V
 • Hủy bỏ thao tác gần nhất: PC: Ctrl + Z | Mac: Command + V
 • Quay lại thao tác gần nhất: PC: Ctrl + Shift + Z | Mac: Command + Shift + Z
 • Chèn liên kết: PC: Ctrl + K | Mac: Command + K
 • Mở liên kết: PC: Alt + Enter | Mac: Option + Enter
 • Lưu: PC: Ctrl + S | Mac: Command + S
 • In: PC: Ctrl + P | Mac: Command + P
 • Mở file: PC: Ctrl + O | Mac: Command + O
 • Tìm kiếm nội bộ: PC: Ctrl + F | Mac: Command + F
 • Tìm và thay thế: PC: Ctrl + H | Mac: Command + Shift + H
 • Tìm thêm lần nữa: PC: Ctrl + G | Mac: Command + G
 • Tìm trước: PC: Ctrl + Shift + G | Mac: Command + Shift + G
 • Ẩn các menu: PC: Ctrl + Shift + F | Mac: Ctrl + Shift + F
 • Chèn ngắt ngang: PC: Ctrl + Enter | Mac: Command + Enter
 • Tìm kiếm menu: PC: Alt + /, Alt + Shift + Z, Alt + Z | Mac: Option + /, Ctrl + Option + Z

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN:

 • In đậm: PC: Ctrl + B | Mac: Command + B
 • In nghiêng: PC: Ctrl + I | Mac: Command + I
 • Gạch chân: PC: Ctrl + U | Mac: Command + U
 • Gạch ngang: PC: Alt + Shift + 5 | Mac: Option + Shift + 5
 • Ký tự đặc biệt: PC: Ctrl + . [chữ muốn tạo hiệu ứng đặc biệt] | Mac: Command + . [chữ muốn tạo hiệu ứng đặc biệt]
 • Subscript: PC: Ctrl + , [chữ muốn tạo hiệu ứng đặc biệt] | Mac: Command + , [chữ muốn tạo hiệu ứng đặc biệt]
 • Sao chép kèm định dạng văn bản gốc: PC: Ctrl + Alt + C | Mac: Command + Option + C
 • Dán kèm định dạng văn bản gốc: PC: Ctrl + Alt + V | Mac: Command + Option + V
 • Xóa định dạng văn bản gốc: PC: Ctrl + \, Ctrl + Space | Mac: Command + \
 • Tăng kích thước chữ: PC: Ctrl + Shift + > | Mac: Command + Shift + >
 • Giảm kích thước chữ: PC: Ctrl + Shift + < | Mac: Command + Shift + >

CÔNG CỤ:

 • Open revision history: PC: Ctrl + Alt + Shift + G | Mac: Command + Option + Ctrl + G
 • Công cụ nghiên cứu mở: PC: Ctrl + Alt + Shift + I | Mac: Command + Option + Shift + I
 • Xác định từ đã chọn trong công cụ nghiên cứu: PC: Ctrl + Shift + Y | Mac: Command + Shift + Y
 • Đếm ký tự: PC: Ctrl + Shift + C | Mac: Command + Shift + C
 • Nhập liệu bằng giọng nói: PC: Ctrl + Shift + S | Mac: Command + Shift + S
 • Chuyển sang lỗi chính tả tiếp theo: PC: Ctrl + ' | Mac: Command + '
 • Di chuyển đến lỗi chính tả trước đó: PC: Ctrl + ; | Mac: Command + ;

NHẬN XÉT, CHỈNH SỬA, CHÚ THÍCH:

 • Chèn bình luận: PC: Ctrl + Alt + M | Mac: Command + Option + M
 • Mở chủ đề thảo luận: PC: Ctrl + Alt + Shift + A | Mac: Command + Option + Shift + A
 • Nhập bình luận hiện tại: PC: Ctrl + Alt > E + C | Mac: Ctrl + Command > E + C
 • Chuyển đến bình luận tiếp theo: PC: Ctrl + Alt > N + C | Mac: Ctrl + Command > N + C
 • Chuyển đến bình luận trước: PC: Ctrl + Alt > P + C | Mac: Ctrl + Command > P + C
 • Chèn chú thích: PC: Ctrl + Alt + F | Mac: Command + Option + F
 • Nhập chú thích hiện tại: PC: Ctrl + Alt > E + F | Mac: Ctrl + Command > E + F
 • Chuyển đến chú thích tiếp theo: PC: Ctrl + Alt > N + F | Mac: Ctrl + Command > N + F
 • Di chuyển đến chú thích trước: PC: Ctrl + Alt > P + F | Mac: Ctrl + Command > P + F

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN:

 • Thêm thụt dòng: PC: Ctrl + ] | Mac: Command + ]
 • Giảm thục dòng: PC: Ctrl + [ | Mac: Command + [
 • Áp dụng kiểu văn bản thông thường: PC: Ctrl + Alt + 0 | Mac: Command + Option + 0
 • Áp dụng kiểu tiêu đề [1-6]: PC: Ctrl + Alt + [1-6] | Mac: Command + Option + [1-6]
 • Căn lề trái: PC: Ctrl + Shift + L | Mac: Command + Shift + L
 • Căn lề phải: PC: Ctrl + Shift + E | Mac: Command + Shift + E
 • Canh lề văn bản bên phải: PC: Ctrl + Shift + R | Mac: Command + Shift + R
 • Điều chỉnh văn bản: PC: Ctrl + Shift + J | Mac: Command + Shift + J
 • Tạo danh sách đánh số: PC: Ctrl + Shift + 7 | Mac: Command + Shift + 7
 • Tạo danh sách đánh dấu chấm: PC: Ctrl + Shift + 8 | Mac: Command + Shift + 8
 • Di chuyển lên đầu hoặc xuống trang: PC: Alt + Shift + Up/Down | Mac: Option + Shift + Up/Down
NGUỒN: TRYADHAWK

0/Đăng Nhận Xét/Nhận Xét

Mới hơn Cũ hơn