Tổng hợp các phím tắt phổ biến thường dùng trong Photoshop

Để thuận tiện hơn trong việc sử dụng photoshop bài viết này mình xin chia sẻ đến bạn những phím tắt trong photoshop mà người thiết kế hay sử dụng nhất. Hãy học thuộc để nâng cao trình độ thiết kế của mình nhé.
Tổng hợp các phím tắt phổ biến thường dùng trong Photoshop

Phím tắt công cụ

 • V: phím tắt di chuyển
 • M: phím tắt tạo vùng chọn
 • L: phím tắt tạo vùng chọn tự do
 • W: phím tắt tạo vùng chọn theo màu (các màu trùng nhau sẽ gộp lại thành 1 vùng).
 • C: phím tắt crop cắt hình
 • I: phím tắt thước kẻ, chấm màu.
 • J: chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh.
 • B: di chuyển nhanh nét bút.
 • S: lấy mẫu từ 1 ảnh.
 • Y: gọi lại thông số cũ của ảnh.
 • E: di chuyển đến cục tẩy.
 • G: đổ màu.
 • O: làm tối ảnh.
 • P: phím tắt tạo vector.
 • T: di chuyển đến công cụ viết chữ.
 • A: chọn đường vector.
 • U: vẽ các hình cơ bản.
 • Z: phóng ảnh (to , nhỏ).

Phím tắt làm việc với Layer

 • Ctrl + Shift + N: tạo 1 layer mới.
 • Ctrl + J: phím tắt để nhân đôi layer (chọn layer và ấn Ctrl+J để nhân đôi).
 • Ctrl + Shift + J: phím tắt cắt layer.
 • Ctrl + G: phím tắt group nhóm các layer vào 1 nhóm (chọn các layer và ấn Ctrl+G để gộp).
 • Ctrl + Shift + G: bỏ nhóm layer.
 • Ctrl + Shift + ]: phím tắt di chuyển layer lên vị trí trên cùng.
 • Ctrl + Shift + [: phím tắt di chuyển layer đang chọn xuống vị trí cuối cùng.
 • Ctrl + ]: di chuyển layer lên trên.
 • Ctrl + [: di chuyển layer xuống dưới.
 • Ctrl + E: phím tắt để ghép những layer được chọn.
 • Ctrl + Shift + E: phím tắt chọn ghép tất cả layer.

Lệnh chọn với Select

 • Ctrl + A: phím tắt chọn tất cả
 • Ctrl + D: bỏ vùng chọn đã chọn.
 • Ctrl + Shift + D: chọn lại vùng chọn đã bỏ.
 • Ctrl + Shift + I: nghịch đảo vùng chọn.
 • Ctrl + Alt + D: làm mở vùng chọn.
 • Ctrl + F: lặp lại filter cuối cùng.
 • Ctrl + Shift + F: chỉnh Opacity Brush

Phím tắt làm việc với nhóm Image

 • Ctrl + L: bảng levels.
 • Ctrl + Shift + L: tự động chỉnh levels.
 • Ctrl + ALT + Shift + L: tự động chỉnh Contrast.
 • Ctrl + M: bản Curves.
 • CTRL + B: Bảng Color Blance
 • CTRL + U: Bảng Hue/Saturation
 • CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate
 • CTRL + I: Bảng Invert

Phím tắt làm việc với nhóm Edit

 • [: phím tắt phóng to nét bút.
 • ]: phím tắt thu nhỏ nét bút.
 • Ctrl + Z: phím tắt quay lại bước làm trước đó.
 • Ctrl + Alt + Z: trở lại nhiều bước.
 • Ctrl + X: phím tắt để cắt.
 • Ctrl + C: phím tắt để coppy.
 • Ctrl + Shift + C: Coppy Merged.
 • Ctrl + V: phím tắt để dán.
 • Ctrl + Shift + Ctrl + V: dán chồng lên.
 • Ctrl + T: phím tắt xoay, chỉnh tỷ lệ.
 • Ctrl + Shift + T: làm lại bước free transform.

Phím tắt làm việc với nhóm View

 • Ctrl + Y: phím tắt xem màu CMYK.
 • Ctrl + Shift + Y: xem gam màu.
 • Ctrl + +:phím tắt phóng to.
 • Ctrl + -: phím tắt thu nhỏ.
 • Ctrl + 0: xem hình toàn màn hình.
 • Ctrl + R: hiện trước .
 • Ctrl + Shift + H: ẩn đường path.
 • Ctrl + Shift + ;: nhẩy bằng guides.
 • Ctrl + Alt + ;: khóa guides.
 • Ctrl + Shift + ': nhẩy băng lưới.

Phím tắt làm việc với nhóm File

 • Ctrl + L: tạo file mới.
 • Ctrl + O: mở file sẵn có trên máy tính.
 • Ctrl + Alt + O: mở file từ Adobe Bridge.
 • Ctrl + P: phím tắt in ảnh.
 • Ctrl + Alt + S: lưu thêm 1 bản coppy.
 • Ctrl + W: phím tắt dùng để đóng file.
 • Ctrl + S: phím tắt lưu file.
 • Ctrl + Shift + S: lưu file với dạng khác.
Trên đây là tất cả các phím tắt hữu ích thường xuyên được sử dụng trong Photoshop, hãy bình luận bên dưới hoặc chia sẻ nếu thấy có ích nhé!

0/Đăng Nhận Xét/Nhận Xét

Mới hơn Cũ hơn